Payday loans
Младши адвокати
Родени м.април
1 април
Румяна Стефанова Стоименова
2 април
Петър Танев Колев
Таня Здравкова Чанева
3 април
Ива Росанова Михайлова
4 април
Дончо Иванов Бояджиев
Емил Любомиров Енев
5 април
Жанета Иванова Бюйлекова
7 април
Наталия Костадинова Якимова-Дончева
9 април
Димо Колев Димитров
Стефан Костадинов Тодоров
11 април
Стамена Славчева Йорданова- Иванова
12 април
Евгени Пенчев Джурков
Радослав Тодоров Алексиев
13 април
Ваня Танева Златанова
Таня Димитрова Кованлъшка
15 април
Таня Кънчева Пепелешкова - Христова
18 април
Теньо Иванов Диков
19 април
Дечко Генчев Дечков
20 април
Екатерина Константинова Захариева
Емил Иванов Желев
Ралица Христова Митова
21 април
Илияна Тодорова Гочева
Калина Владимирова Антонова
22 април
Петър Стоянов Шишков
23 април
Лазарина Ненкова Ненкова
25 април
Юлия Христова Гарибалди
29 април
Димчо Ангелов Дандов
Кирилка Тончева Андреева
head
Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.

Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.

Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия. Председателите на Адвокатския съвет и Дисциплинарния съд, както и техните членове и членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание на колегията с тригодишен мандат.

Адвокатска колегия - Стара Загора обхваща районите на градовете Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан и Гълъбово. Към момента в колегията са вписани 398 адвоката. Съставите на действащите Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд са избрани на 26.01.2013 г.

БАНКА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД кл.СТАРА ЗАГОРА
КОД UNCRBGSF
СМЕТКА BG08UNCR75271053616718
 
Със свое решение от 15 април 2014, Съветът на Адвокатска колегия Стара Загора обяви за победител в конкурса за изработка на лого на колегия проекта на Емил Петров Енчев.

Logo_Final_site 

eagleИдеята за това лого е инспирирана от средновековна релефна плоча, намерена заедно с още три такива през 1907 година във вододайната зона, на 1,5 километра северно от върха на Старозагорското Аязмо. Това е изображение на двуглав орел. Плочите се считат се за едни от най-интересните археологически находки в България и Европа. Изображението на намерената през 1957 година пета плоча, лъвица с малко лъвче е основен елемент на герба на Стара Загора.

Двуглавият орел е изключително стар символ, появил се през 15 век пр.н.е. в Месопотамия и се свързва с учение, според което добрият бог на светлината се бие с бога на мрака. Независимо, че претърпява хиляди интерпретации, през вековете си остава символ на борбата между доброто и злото, на баланса на силите в природата и обществото.

Другият символ в логото е мечът. Той олицетворява изначалната висша справедливост. По своето значение изключително много се приближава до това на кръста.

Последният символ, който участва е книгата, т.е. законът.

Към трите компонента е добавена годината, която се счита за начало на Адвокатурата в Стара Загора – 1879 и латинската сентенция UBI IUS IBI REMEDIUM (Където е правото, там е защитата). Логото е вградено в абсолютна окръжност.

Логото в различни формати, подходящи за използване за Вашите презентационни материали (визитки, бланки и т.н.), можете да изтеглите от ТУК>> 
 
СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ и ФИРМА АПИС Ви канят да вземете участие в национален семинар на тема: "ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ" - Съдебна практика по търговски спорове, възникващи при едностранна промяна на условията, залегнали в договора за банков кредит.
Семинарът ще се проведе на 25 април 2014 г. от 14.00 ч. в залата на Съюза на юристите в България – София, ул. “Пиротска” № 7.
Лектори:
- Проф. Марио БОБАТИНОВ, преподавател по търговско и банково право, председател на Търговската колегия на ВКС до 2012 г.
Участието не се заплаща, но е необходимо да се регистрирате на http://www.infoagency.org/SeminarRegistration/default.aspx?sid=38&dcode=171
или на телефони: 02/9883541, 02/9883541 БЕЗПЛАТНО и 02/9804827, 02/9804827 БЕЗПЛАТНО
Семинарът можете да проследите и по Интернет в реално време на сайта http://tv.apis.bg
Важно!
АПИС предоставя свободен 2-месечен достъп до продукта Апис Кантора - деловодната система за адвокати и юрисконсулти, предназначена да организира делата на юриста и решаваните от него казуси .
Инсталационният файл на системата можете да свалите до 30.04.2014 г . от тук.
Подробно описание за работата с продукта ще намерите в Ръководството за потребителя от меню "Помощ" в системата.
Внимание! Предоставеният така продукт е с пълната си функционалност - т.е. въведените от Вас данни ще можете да използвате и след изтичане на двумесечния свободен достъп при заплащане на абонамент.
За допълнителни въпроси по инсталацията и използването на продукта Апис Кантора можете да се обадите на тел. 02/ 970 89 44, 970 89 44 БЕЗПЛАТНО.
СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ и ФИРМА АПИС
Ви канят да вземете участие в национален семинар на тема:
"ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ" - Съдебна практика по търговски спорове, възникващи при едностранна промяна на условията, залегнали в договора за банков кредит.
Семинарът ще се проведе на 25 април 2014 г. от 14.00 ч. в залата на Съюза на юристите в България – София, ул. “Пиротска” № 7.

Лектор: - Проф. Марио БОБАТИНОВ, преподавател по търговско и банково право, председател на Търговската колегия на ВКС до 2012 г.
Можете да задавате предварителни въпроси за дискусия в рамките на семинара, на адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Участието не се заплаща, но е необходимо да се регистрирате на http://www.infoagency.org/SeminarRegistration/default.aspx?sid=38&dcode=171
или на телефони: 02/9883541, 02/9883541 БЕЗПЛАТНО и 02/9804827, 02/9804827 БЕЗПЛАТНО
Семинарът можете да проследите и по Интернет в реално време на сайта http://tv.apis.bg 
Важно!
АПИС предоставя свободен 2-месечен достъп до продукта Апис Кантора - деловодната система за адвокати и юрисконсулти, предназначена да организира делата на юриста и решаваните от него казуси . Инсталационният файл на системата можете да свалите до 30.04.2014 г. от ТУК». Подробно описание за работата с продукта ще намерите в Ръководството за потребителя от меню "Помощ" в системата.
Внимание! Предоставеният така продукт е с пълната си функционалност - т.е. въведените от Вас данни ще можете да използвате и след изтичане на двумесечния свободен достъп при заплащане на абонамент. 
За допълнителни въпроси по инсталацията и използването на продукта Апис Кантора можете да се обадите на тел. 02/ 970 89 44, 970 89 44 БЕЗПЛАТНО.
 
Logo

ПРОТОКОЛ No 10

от заседание на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Стара Загора
проведено на 10.07.2013

РЕШЕНИЕ No 156

Ще го намерите ТУК»
 

Указания от Национално бюро за правна помощ във връзка с промяната на ЗПП /обнародван в ДВ бр.28/19.03.2013г/

Считано от 1 май 2013 г., към всички отчети, освен описаните в тях документи, следва да се прилагат задължително и:

1.Искане по чл. 25, ал. 4 от ЗПП
2.Акт за допускане на правна помощ по чл. 25, ал. 3 от ЗПП
3.Уведомителното писмо от АС по чл. 26, ал. 1 от ЗПП.

!!!Актуализирана отчетна форма - образец:

Всички реквизити от която следва да се попълват прецизно, с посочване на конкретно изискваната информация, така че да дава пълна, ясна и точна представа на контролиращите органи за спазването на процедурата по предоставяне на правна помощ.

!!!Адвокатът няма право да променя отчетната форма-образец.

Дежурните адвокати, определени за предоставяне  на правна помощ по   чл. 21, т. 4 от Закона  за   правната помощ – представителство при задържане по чл.63, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и по чл. 16а от Закона за митниците, въз основа  на издадена заповед за задържане, преди  образуване на  досъдебно производство, следва да прилагат към отчета си  попълнен формуляр на дежурния адвокат, който е публикуван на интернет-страницата на НБПП.

НОВ ОБРАЗЕЦ ЗА ОТЧЕТ »

 
portal
Дежурни адвокати
Съобщения
На 28.03.2014г., в двадесет и осми брой на Държавен вестник бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1/2004г. на Висшия адвокатски съвет за размера на минималните адвокатски възнаграждения.
 
СЪВЕТЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА
УВЕДОМЯВА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В АК СТАРА ЗАГОРА, ЧЕ МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В НРПП ДО 11.03.2014г.
СЛЕДВАЩ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАВЛЕНИЕ ДО 16.09.2014Г.
Образец ще намерите в сайта на АК Стара Загора и НБПП

 
АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НРПП, КОИТО ПРАВЯТ ПРОМЯНА ПО:
ИМЕ
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
БАНКОВА СМЕТКА
ОТПИСВАНЕ ИЛИ ЗАЛИЧАВАНЕ
ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ
ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ № 1 ЧРЕЗ КОЛЕГИЯТА ДО НБПП!
В ЗАЯВЛЕНИЕТО ПОПЪЛНЕНИ ЧЕТЛИВО ВСИЧКИ ПОЛЕТА!
ОБРАЗЕЦ №1 ЩЕ НАМЕРИТЕ В САЙТА НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТ.ЗАГОРА И НБПП.
www.nbpp.government.bg
АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НРПП, КОИТО ПРАВЯТ ПРОМЯНА ПО:
• ИМЕ
• АДРЕС
• ТЕЛЕФОН
• БАНКОВА СМЕТКА
• ОТПИСВАНЕ ИЛИ ЗАЛИЧАВАНЕ
• ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ
ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ № 1 ЧРЕЗ КОЛЕГИЯТА ДО НБПП!
В ЗАЯВЛЕНИЕТО ПОПЪЛНЕНИ ЧЕТЛИВО ВСИЧКИ ПОЛЕТА!
ОБРАЗЕЦ №1 ЩЕ НАМЕРИТЕ В САЙТА НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТ.ЗАГОРА И НБПП.
 
САК уведомява адвокатите от АК Стара Загора за свое Решение № 345/01.12.2011г., свързано с процесуалната легитимация на адвокатите по дела: Договорите за правна помощ, представяни по дела и пълномощните по чл.25 от ЗА могат да бъдат материализирани както на химизирана хартия, така и на обикновена. Адвокатските кочани не са задължителни, а са за улеснение на адвокатите. В този смисъл САК ще изпрати уведомителни писма на председателите на съдилища и прокуратури в региона и ще постави настоящото съобщение в сайта на колегията като перманентно.